Ofiary na parafię

Cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy przed renowacjąCerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy po remoncie

Zachowanie wschodniosłowiańskiego dziedzictwa

Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie dbając o zachowanie wielowiekowego prawosławnego dziedzictwa kulturowego wschodniej części Polski realizuje szereg remontów i renowacji świątyń, będących w jej jurysdykcji. Od 2003 roku, kiedy to proboszczem parafii jest ks. prot. Tomasz Łotysz, przeprowadzono wielkie projekty restauratorskie w Horostycie, Holi, Sosnowicy i Kodeńcu. Ogrom j jakość wykonanych prac ilustrują zdjęcia obok, przedstawiające stan przed i po remoncie cerkwi prawosławnej św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy. Prace te wiążą się z olbrzymim wysiłkiem finansowym. Zdecydowana większość kosztów jest pokrywana z różnego rodzaju grantów i dotacji, zarówno z Unii Europejskiej, jak i krajowych. Jednakże każdorazowo parafia musi wykazać się 20% tzw. wkładem własnym, aby móc uzyskać te dofinansowania. Prawosławni autochtoni z Chełmszczyzny i Południowego Podlasia, tak ciężko doświadczeni przez tragiczne wydarzenia w XX wieku, których epilogiem była przesiedleńcza akcja „Wisła”, przeprowadzona przez władze komunistycznej Polski w 1947 roku, ulegli zdziesiątkowaniu. Naszych parafin nie stać na zebranie nawet tych środków na wkład własny. Dlatego też zwracamy się do ludzi dobrej woli i wielkiego serca, dla których ważna jest tradycja i zachowanie tysiącletniej tożsamości kulturowej naszych ziem, o wsparcie nas w tym szlachetnym dziele restauracji naszych prawosławnych duchowych gniazd. Każda nawet najmniejsza kwota, nawet kilka złotych, jest dla nas bardzo cenna. I za każdą wpłatę na to wspólne dzieło niech Was Bóg wynagrodzi.


Prosimy o wpłaty na konto bankowe Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie

47 1090 2590 0000 0001 2305 6067

(tytuł wpłaty: Ofiara na Parafię Prawosławną w Horostycie)
za co z góry gorące Bóg zapłać.