Cerkiew w Horostycie

Cerkiew prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie

Zabytkowa cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie jest świątynią parafialną pod tym samym wezwaniem. Parafia, której proboszczem jest ks. prot. Tomasz Łotysz, wchodzi w skład dekanatu chełmskiego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Należąca do parafii w Opolu wieś Chorostyta, w 1521 roku otrzymała cerkiewkę pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego, nad którą administrację sprawował opolski proboszcz ks. Ignacy s. Sergiusza. Fundatorem kaplicy był Michał Wasilewicz Kopeć, dworzanin Zygmunta Starego.

Pierwsza wzmianka o samodzielnej horostyckiej parafii pochodzi z 1699 r. Właściciele majątku Opola Kopciowie ufundowali nową drewnianą, jednokopułową świątynię w 1702 r.. Generalnemu remontowi poddano ją w 1848 r.. Przykryto nawę (prezbiterium i babiniec) wspólnym dwuspadowym dachem oraz zlikwidowano ścianę dzielącą babiniec od nawy, otwierając w ten sposób salowe wnętrze W 1861 wybudowana została drewniana dzwonnica (zachowana do dnia dzisiejszego), oraz zawieszono w niej cztery dzwony, z których największy ważył 5 pudów.

Od 1875 r. parafia została włączona do prawosławnej eparchii chełmskiej. Około 1880 roku w cerkwi wstawiono nowy ikonostas i dobudowano pritwor/kruchtę. Likwidacja parafii nastąpiła w 1947 r. na skutek akcji „Wysła” i przymusowego wysiedlenia ludności prawosławnej na tzw. ziemie odzyskane.

W 1953 r. administracja rządowa zgodziła się na otwarcie parafii w Horostycie wraz z filią w Holi. Obecny wystrój świątyni nawiązuje do tego z przełomu XVIII i XIX wieku.