Cerkiew w Kodeńcu

Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela na cmentarzu w Kodeńcu

Prawosławna cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kodeńcu jest świątynią filialną Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie. Parafia, której proboszczem jest ks. prot. Tomasz Łotysz, wchodzi w skład dekanatu chełmskiego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Cerkiew w Kodeńcu znajduje się na cmentarzu prawosławnym, przy drodze do Uhnina.

W Kodeńcu już w 1588 r. istniała jedno kopułowa cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, postawiona na mocy aktu erekcyjnego króla Zygmunta III Wazy.

Druga, stojąca do dzisja kodeniecka cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela została wybudowana pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Było to nawiązanie do istniejącej w okresie niemieckiej okupacji parafii ukraińskiej, należącej do diecezji chełmsko-podlaskiej. Jej siedzibą była kaplica cmentarna oraz dom modlitwy w prywatnym mieszkaniu. Tamta parafia istniała do 1947 roku, a reaktywowano ją w 1985 roku.