Uzdrowienie sługi setnika

14 lipca 2019
Uzdrowienie sługi setnika

W czwartą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o uzdrowieniu sługi sernika. Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Uzdrowienie sługi setnika

5. W tych dniach, gdy wszedł Jezus do Kafarnaum, przyszedł do Niego setnik prosząc Go
6. i mówiąc: – Panie, sługa mój młody, powalony w domu paraliżem, męczy się okrutnie.
7. Mówi mu: – Przyjdę go uzdrowić.
8. Odpowiadając, setnik rzekł: – Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko Słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
9. I ja bowiem, człowiek pod władzą, mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: – idź – i idzie, a innemu: – przyjdź – i przychodzi. I słudze memu: – czyń to – i czyni.
10. Usłyszawszy to, Jezus zdziwił się i rzekł do tych, którzy za Nim szli: – Amen, mówię wam, u nikogo w Izraelu takiej wiary nie znalazłem.
11. Mówię zaś wam, że wielu ze wschodu i z zachodu przyjdzie i spocznie z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios.
12. Synowie zaś Królestwa wyrzuceni będą do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
13. I rzekł Jezus do setnika: – Idź, jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I sługa [jego] młody został o tej godzinie uzdrowiony.


Mt 8, 5-13 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.