Uzdrowienie dwóch ślepych

4 sierpnia 2019
Uzdrowienie dwóch ślepych

W siódmą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o uzdrowieniu dwóch ślepych. Ewangelię w cerkwi katedralnej <!–more–>pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Uzdrowienie dwóch ślepych

27. W tych dniach, gdy Jezus odchodził, szło [za Nim] dwóch niewidomych, którzy krzyczeli i wołali: – Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida!
28. Gdy zaś przyszedł do domu, podeszli do Niego niewidomi, a Jezus mówi do nich: – Czy wierzycie, że mogę to uczynić? – Mówią Mu: – Tak, Panie.
29. Wtedy dotknął oczu ich, mówiąc: – Wedle wiary waszej niech się wam stanie.
30. I otwarły się oczy ich. A Jezus przykazał im surowo, mówiąc: – Baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział.
31. Oni zaś wyszedłszy, roznieśli wieść o Nim po całej tej ziemi.
32. Gdy zaś wychodzili, oto przyprowadzili Mu niemego opętanego człowieka.
33. I gdy wypędzony został demon, niemy przemówił. I dziwiły się tłumy, mówiąc: – Nigdy nic takiego nie objawiło się w Izraelu.
34. Faryzeusze zaś mówili: – Imieniem władcy demonów wyrzuca demony.
35. I przechodził Jezus przez wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i zwiastując Ewangelię Królestwa, i lecząc wszelką chorobę, i wszelką niemoc.


Mt 9, 27-35 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.