Powołanie uczniów

30 czerwca 2019
Powołanie uczniów

W drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o powołaniu pierwszych uczniów. Ewangelię czyta ks. diakon Marek Waszczuk.

Powołanie pierwszych uczniów

18. W tych dniach, Jezus przechodząc nad Morzem Galilejskim ujrzał dwóch braci: Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, rzucających sieć do morza; byli bowiem rybakami.
19. Mówi do nich: – Chodźcie za mną i uczynię was łowcami ludzi.
20. I natychmiast zostawiwszy sieci, poszli w ślad za Nim.
21. Gdy poszedł dalej, ujrzał dwóch innych braci: Jakuba Zebedeuszowego i Jana brata jego, w łodzi z Zebedeuszem ojcem ich, oporządzających swe sieci, i wezwał ich.
22. Oni zaś natychmiast pozostawiwszy łódź i swego ojca, poszli w ślad za Nim.
23. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i zwiastując Ewangelię Królestwa, i lecząc wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.


Mt 4, 18-23 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.