Nie troszczcie się

7 lipca 2019
Nie troszczcie się

W trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza – Nie troszczcie się. Ewangelię czyta ks. Marek Waszczuk.

Nie troszczcie się

22. Rzecze Pan: Lampą ciała jest oko. Jeśli oko twoje jest czyste, całe ciało twe jasne będzie.
23. Jeśli zaś oko twoje złe jest, całe ciało twoje ciemne będzie. Jeśli więc światło w tobie jest ciemnością, to jakaż to ciemność!
24. Nikt nie może dwóm panom służyć. Bowiem albo jednego znienawidzi, a drugiego umiłuje, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzał. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.
25. Dlatego mówię wam: – Nie martwcie się o życie wasze, co będziecie jedli lub pili, ani o ciało wasze, w co je przyodziejecie. Czyż życie nie jest czymś większym niż jedzenie, a ciało niż odzienie?
26. Popatrzcie na ptactwo niebieskie, że nie sieje ani nie żnie, ani nie zbiera do spichlerzy, a Ojciec wasz niebiański karmi je. Czyż wy nie o wiele więcej od nich znaczycie?
27. Kto z was, martwiąc się, może dołożyć do wieku swego jedną chwilę?
28. I o odzienie po co się martwić? Uczcie się od kwiatów polnych, jak rosną: nie trudzą się ani nie przędą.
29. Mówię zaś wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie przyodziewał się tak jak jeden z nich.
30. Jeśli zaś trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przystraja, czyż nie o wiele więcej was, mało wierni?
31. Nie martwcie się więc, mówiąc: co będziemy jedli lub co pili, lub w co się przyodziejemy?
32. Tego wszystkiego bowiem narody poszukują. A przecież Ojciec wasz niebiański wie, że potrzebujecie tego wszystkiego.
33. Szukajcie zaś najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydane.


Mt 6, 22-33 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.