Na Wszystkich Świętych

23 czerwca 2019
Na Wszystkich Świętych

W pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy przypada święto Wszystkich Świętych. W tym dniu jest czytana w cerkwi prawosławnej Ewangelia wg św. Mateusza. Ewangelię czyta ks. diakon Marek Waszczuk.

Rozdział 10

32. Rzecze Pan swoim uczniom, każdego kto wyzna Mnie przed ludźmi, wyznam go i Ja przed Ojcem Moim, Który jest w niebiosach.
33. Każdego zaś, kto wyprze się Mnie przed ludźmi, wyprę się i Ja przed Ojcem Moim, Który jest w niebiosach.
37. Miłujący ojca i matkę ponad Mnie nie jest Mnie godny. I miłujący syna lub córkę ponad Mnie nie jest Mnie godny.
38. I ten, kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za Mną, nie jest Mnie godny.

Rozdział 19

27. Wtedy Piotr odpowiadając, rzekł Mu: – Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy w ślad za Tobą. Co nam za to będzie?
28. Jezus zaś odrzekł: – Amen, mówię wam, że wy, którzy poszliście w ślad za Mną przy powtórnym narodzeniu, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swej chwały, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela.
29. I każdy, kto zostawi domy lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola dla Imienia Mego, stokroć więcej otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
30. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.


Mt 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.