Cerkiew w Holi

Galeria prezentuje fotografie cerkwi prawosławnej św. Antoniego Pieczerskiego i św. Męczennicy Paraskiewy w Holi. Wszystkie piękne fotogramy są autorstwa Grażyny Hankiewicz z Grupy Twórczej Motycz. Cerkiew w Holi należy do Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, której proboszczem jest ks. prot. Tomasz Łotysz.

Project details