Cerkiew w Holi

Cerkiew Prawosławna św. Antoniego Pieczerskiego i św. Męczennicy Paraskiewy w Holi

Prawosławna cerkiew św. Antoniego Pieczerskiego i św. Męczennicy Paraskiewy w Holi jest świątynią filialną Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie. Parafia, której proboszczem jest ks. prot. Tomasz Łotysz, wchodzi w skład dekanatu chełmskiego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Cerkiew jest położona w sąsiedztwie Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi. W pobliżu świątyni znajduje się prawosławny cmentarz z kaplicą Opieki Matki Bożej.

Wirtulane zwiedzanie cerkwi w Holi

Obecną drewnianą cerkiew postawili wierni w 1702 r. Król August II Mocny-Sas potwierdził przywileje dla kleru parafialnego. Przebudowy i generalne remonty świątyni miały miejsce m.in.: w połowie XVIII w. i w latach 1800-1803. W 1814 roku zbudowano odrębną dzwonnicę. W 1846 roku zakończono kolejny generalny remonta świątyni w Holi.