Cmentarz w Holi

Cmentarz prawosławny w Holi

Prawosławny cmentarz z kaplicą Opieki Matki Bożej w Holi mieści się kilkaset metrów od cerkwi św. Antoniego Pieczerskiego i św. Męczennicy Paraskiewy w Holi, któa jest świątynią filialną Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie. Parafia, której proboszczem jest ks. prot. Tomasz Łotysz, wchodzi w skład dekanatu chełmskiego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego