O parafii

Pierwsza wzmianka o cerkwi w Horostycie pochodzi z roku 1521, kiedy to należąca do parafii w Opolu wieś Chorostyta otrzymała cerkiewkę pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego, nad którą administrację sprawował opolski proboszcz ks. Ignacy, s. Sergiusza. Fundatorem kaplicy był Michał Wasilewicz Kopeć, dworzanin Zygmunta Starego. Natomiast pierwsza wzmianka o samodzielnej horostyckiej parafii pochodzi z 1699 roku, kiedy to właściciele majątku Opola Kopciowie ufundowali nową drewnianą, jednokopułową świątynię. Więcej faktów historycznych w sekcji Historia parafii.


Obecnie w skład Prawosławnej Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie wchodzą następujące obiekty sakralne:

Świątynie

Nekropolie